Mancomunitat de Municipis Berguedans

per a la Biomassa


 

 

Presentació factura eletrònica 

e-factura

 

 

 

 

Manual usuari factura electrònica

Manual usuari e-factura